Základné dokumenty
Príručka pre prijímateľa a projektového partnera - verzia 2.0 (aktuálne platná verzia) Príručka pre prijímateľa a projektového partnera - verzia 1.1 v znení Dodatku č. 1

Príručka pre prijímateľa a projektového partnera - verzia 1.0

Dokumenty vydané Úradom pre finančný mechanizmus v BruseliEvaluácia programového obdobia 2004 - 2009 

Pozn.: Sťahovanie niektorých príloh, nepodporujú niektoré verzie aplikácie Internet Explorer – problémy sa objavili najmä pri verzii 8.0. Odporúčame Vám preto skúsiť iné prehliadače. Bezproblémové fungovanie je vo všetkých verziách prehliadača Google Chrome, Opera a Modzilla Firefox. V prípade pretrvávajúcich problémov nás neváhajte kontaktovať a zašleme Vám potrebné dokumenty mailom.
 
6909