NACHÁDZATE SA NA ARCHÍVNEJ STRÁNKE,
AKTUÁLNE INFORMÁCIE NÁJDETE NA NOVEJ STRÁNKE

Výzvy

Koncom júla 2010 boli ako výsledok mnohých rokovaní podpísané v Bruseli základné dohody o Finančnom mechanizme EHP a NFM na obdobie rokov 2009 – 2014, ktoré sú základom národných zmlúv, podľa ktorých Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prispejú k zníženiu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore a k posilneniu ich vzťahov s prijímateľskými štátmi prostredníctvom finančnej pomoci v stanovených prioritných oblastiach.
Slovenská republika získala celkovú alokáciu v objeme 80,75 mil Eur, pričom FM EHP je vo výške 38,35 mil Eur a NFM je vo výške 42,40 mil Eur.
Medzinárodné zmluvy medzi Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom na jednej strane a Slovenskou republikou ako prijímateľskou krajinou na strane druhej by mali byť podpísané koncom októbra 2010.
4430

Informačný spravodaj
Informačný spravodaj 2/2011 - mimoriadne vydanie
Stiahnúť PDF - 3.65 MB