Výzvy

 10.11.2016 - Aktualizované oznámenie o otvorení opatrenia B bilat...
Úrad vlády SR ako správca programov: SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy (ACC) – PA7 SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a príro...

 15.08.2016 - Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2016 otv...
Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na real...

31.05.2016 - Možnosť uchádzať sa o podporu realizácie bilaterálny...
Úrad vlády SR pre granty EHP a Nórska otvoril už dňa 14.7.2015 možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraný...

14.07.2015 - Archív: Otvorenie opatrenia B bilaterálnych fondov p...
Úrad vlády SR ako správca programov: SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy (ACC) – PA7 SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúr...

12.06.2015 - Vyhlásenie výzvy CLT03 (malá grantová schéma) pre pr...
Úrad vlády SR ako správca programu SK05 Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva vyhlasuje výzvu...

03.03.2015 - Oznámenie o vyhlásení výzvy pre Štipendijný program ...
SAIA, n. o., ako Správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o projekt EEA/EHP-SK06-IV...

10.11.2014 - Oznámenie o vyhlásení výzvy pre Štipendijný program ...
SAIA, n. o., ako Správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o projekt EEA/EHP-SK06-I-...

12.09.2014 - Oznámenie o vyhlásení výzvy pre Štipendijný program ...
SAIA, n. o., ako Správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o projekt EEA/EHP-SK06-IV...

08.09.2014 - Vyhlásenie výzvy DGV02 pre program SK09 Domáce a rod...
Úrad vlády SR ako správca programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie vyhlasuje II. výzvu na predkladanie žiadostí o projekt DGV02:

08.09.2014 - Vyhlásenie výzvy DGV03 pre program SK09 Domáce a rod...
Úrad vlády SR ako správca programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie vyhlasuje III. výzvu na predkladanie žiadostí o projekt DGV03:


Hľadáte partnera pre svoj projekt? Využite bilaterálny fond

V rámci aktuálnych výziev na predkladanie žiadostí o projekt je možné požiadať o podporu z bilaterálneho fondu na nadviazanie partnerstva v rámci opatrenia A.
Príspevok z tohto fondu môžete využiť napríklad na uskutočnenie cesty do Nórska, Islandu a Lichtenštajnska a stretnutia s budúcimi partnermi vášho projektu. Viac informácií nájdete v rámci aktuálne zverejnených výziev.