NACHÁDZATE SA NA ARCHÍVNEJ STRÁNKE,
AKTUÁLNE INFORMÁCIE NÁJDETE NA NOVEJ STRÁNKE

Výstava Granty EHP a Nórska cez objektív fotoaparátov na Úrade vlády SR potvrvá do 4. januára 2012


Prezrieť fotogalériu Prezrieť fotogalériu

LOGO

Výstavu fotografií  úspešných projektov, ktoré sa zrealizovali na Slovensku vďaka príspevkom Nórska, Lichtenštajnska a Islandu v rokoch 2004-2009, otvorila veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku Trine Skymoen a zástupca vedúceho Úradu vlády SR Jaroslav Pilát. Vernisáž výstavy pod názvom „Granty EHP a Nórska 2004-2009 cez objektív fotoaparátu“ bola vo štvrtok 15. decembra 2011 o 15.00 vo foyer novej budovy Úradu vlády SR, ktorý je Národným kontaktným bodom pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančných mechanizmus.

Za šesť rokov podporili Nórsko, Island a Lichtenštajnsko v rámci finančných mechanizmov v Slovenskej republike stovku individuálnych projektov a viac ako dvesto menších projektov v rámci blokových grantov sumou takmer 70 miliónov eur. Ich cieľom bolo predovšetkým pomôcť zmierňovať regionálne ekonomické a sociálne rozdiely, najmä zlepšiť ochranu životného prostredia, zachovať bohaté kultúrne dedičstvo Slovenska, rozvíjať  ľudské zdroje a podporovať spoluprácu škôl a rozvoj občianskej spoločnosti. 

Podpora v rámci  deviatich prioritných oblastí smerovala do všetkých regiónov Slovenska, pričom na financovaní projektov sa popri donorských štátoch podieľal takmer vždy aj štátny rozpočet SR. Najviac projektov bolo podporených v rámci oblasti zachovania európskeho kultúrneho dedičstva a rozvoja ľudských zdrojov. Najvýraznejšie zastúpenie mali projekty s celoslovenskou pôsobnosťou a z hľadiska regionálneho pôsobenia regióny s nižším HDP a vyššou mierou nezamestnanosti.

V novom programovom období 2009-2014 získa Slovenská republika z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu finančné prostriedky vo výške 80,75 miliónov eur. V rámci nového programového obdobia sa bude podpora orientovať najmä na  oblasti, kde tieto krajiny majú najväčší potenciál prenosu poznatkov, skúseností a dobrej praxe. Pôjde napríklad o zelené inovácie, cezhraničnú spoluprácu, boj proti domácemu násiliu, klimatickým zmenám či podporu mimovládnych organizácií.

Výstava „Granty EHP a Nórska 2004-2009 cez objektív fotoaparátu“  je poslednou z  trinástich výstav v priestoroch Úradu vlády SR, ktoré zorganizovalo Informačné centrum Úradu vlády SR v tomto roku.

Výstava potvrvá do 4. januára 2012 a záujemcovia o návštevu výstavy prosím kontaktujte icuv@vlada.gov.sk , ktorá Vám poskytne ďalšie potrebné informácie.


Informačný spravodaj
Informačný spravodaj 2/2011 - mimoriadne vydanie
Stiahnúť PDF - 3.65 MB