Štátny pedagogický ústav zverejnil na svojej webovej stránke prihlášku a základné informácie k programu inovačného vzdelávania

ŠPÚ organizuje v rámci preddefinovaného projektu Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov  inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov s cieľom zdokonaliť kľúčové profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania v základnej škole so žiakmi z rómskych komunít.
Bližšie informácie k programu inovačného vzdelávania nájdete <<<TU>>>


15513