10.11.2014 - 5. ročník cezhraničných európskych dialógov v Kirken...
V dňoch 6. až 7. novembra 2014 sa v nórskom mestečku Kirkenes  a ruskom mestečku Nikel uskutočnil 5. ročník cezhraničných európskych d...
Fotogaléria Fotogaléria

10.11.2014 - Oznámenie o vyhlásení výzvy pre Štipendijný program ...
SAIA, n. o., ako Správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o projekt EEA/EHP-SK06-I-...

06.11.2014 - Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie žiadost...
Nové!  Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie v rámc...

04.11.2014 - Nórska veľvyslankyňa v SR Inga Magistadová: Kultúrne...
Dnes, v utorok 4. novembra 2014, na konferencii Živé pamiatky v Sobášnom paláci v Bytči podpísali 11 prijímatelia grantov zmluvy s Úra...

27.10.2014 - Oznámenie o začatí inovačného vzdelávania pre 40 ped...
Štátny pedagogický ústav bude od októbra 2014 vzdelávať 40 pedagogických zamestnancov základných škôl v rámci inovačného vzdelávania p...

13.10.2014 - BILATERÁLNY FOND pre rok 2014 - možnosť uchádzať sa ...
Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod dňa 1. augusta otvoril možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných...

30.09.2014 - Výsledky hodnotenia žiadostí o projekt v rámci výzvy...
Výsledky hodnotenia žiadostí o projekt v rámci výzvy CLT01 - Program SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a ...

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>


 banner

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie. Príspevok pre Slovenskú republiku v rokoch 2009-2014 je viac ako 80 mil. eur a rozdeľuje sa medzi deväť programov:
  1. Prispôsobenie sa zmene klímy
  2. Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie
  3. Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva
  4. Zelené inovácie v priemysle
  5. Domáce a rodovo podmienené násilie
  6. Cezhraničná spolupráca
  7. Štipendijný program
  8. Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg
  9. Fond pre mimovládne organizácie
Prvých šesť programov spravuje Úrad vlády SR, ostatné majú buď medzinárodného správcu alebo tento správca ešte nebol ustanovený.

Táto stránka je oficiálnou stránkou finančných mechanizmov na Slovensku a prináša informácie o jednotlivých programoch, o možnostiach získania finančných prostriedkov ako aj o podporených projektoch. V archíve stránky je tiež možné nájsť informácie o predchádzajúcom programovom období 2004 – 2009.