19.08.2013 - Dotazník - SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie
 Vážená pani/Vážený pán,   radi by sme Vás oslovili v súvislosti s výzvou kód DGBV01, ktorá bola vyhlásená v rámci programu SK09 D...

04.07.2013 - NOVÉ ! INFODAY ZRUŠENÝ ! Informačný deň pre žiadateľ...
Ďakujeme všetkým záujemcom o účasť na informačnom dni v rámci aktuálne otvorenej výzvy ACC03 programu SK02 Prispôsobenie sa zmene klím...

04.07.2013 - Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie žiadost...
NOVÉ! Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu SK07 Zelené inovácie v priemysle

02.07.2013 - Výber hodnotiteľov projektov predložených v rámci pr...
Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy hodnotiteľov projektov predložených v rá...

02.07.2013 - Výber hodnotiteľov projektov predložených v rámci pr...
Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy hodnotiteľov projektov predložených v rá...

13.06.2013 - Vydanie príručky pre prijímateľa a projektového part...
Príručka pre prijímateľa a projektového partnera - verzia 1.0 Príručka pre prijímateľa a projektového partnera - verzia 1.0 ...

05.06.2013 - ZMENA ! Informačné dni k výzvam v Banskej Bystrici !
AKTUALIZÁCIA! Informačné dni k výzvam v Banskej Bystrici! Úrad vlády SR ako správca programov a vyhlasovateľ aktuálne otvorených... banner

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie. Príspevok pre Slovenskú republiku v rokoch 2009-2014 je viac ako 80 mil. eur a rozdeľuje sa medzi deväť programov:
  1. Prispôsobenie sa zmene klímy
  2. Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie
  3. Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva
  4. Zelené inovácie v priemysle
  5. Domáce a rodovo podmienené násilie
  6. Cezhraničná spolupráca
  7. Štipendijný program
  8. Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg
  9. Fond pre mimovládne organizácie
Prvých šesť programov spravuje Úrad vlády SR, ostatné majú buď medzinárodného správcu alebo tento správca ešte nebol ustanovený.

Táto stránka je oficiálnou stránkou finančných mechanizmov na Slovensku a prináša informácie o jednotlivých programoch, o možnostiach získania finančných prostriedkov ako aj o podporených projektoch. V archíve stránky je tiež možné nájsť informácie o predchádzajúcom programovom období 2004 – 2009.