08.03.2017 - Akčný deň proti sexistickým nenávistným prejavom
V rámci Medzinárodného dňa žien sa Granty EHP a Nórska pripájajú k iniciatíve "Action Day Countering Sexist Hate Speech" (Akčný deň proti...

 16.01.2017 - Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli vyhlásil výz...
Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli vyhlásil výzvu na prekladanie ponúk na pozíciu operátora Fondu pre aktívne občianstvo na Slovensku

 28.11.2016 - Memorandá o porozumení pri implementácii Finančného ...
Slávnostný podpis memoránd o porozumení sa uskutočnil dnes, dňa 28. novembra 2016 o 14,00 hodine v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR. Mem...
Fotogaléria Fotogaléria

 22.11.2016 - Podpis memoránd medzi Slovenskom a Nórskom, Islando...
Cezhraničná spolupráca, ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva, miestne regionálne iniciatívy na zníženie národných...

 10.11.2016 - Aktualizované oznámenie o otvorení opatrenia B bilat...
Úrad vlády SR ako správca programov: SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy (ACC) – PA7 SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a príro...

 10.11.2016 - Oznam pre aktuálnych realizátorov bilaterálnych akti...
Žiadatelia o príspevok z bilaterálneho fondu v rámci opatrenia B, ktorí realizujú schválené bilaterálne aktivity s termínom realizácie...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


 banner

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie. Príspevok pre Slovenskú republiku v rokoch 2009-2014 je viac ako 80 mil. eur a rozdeľuje sa medzi deväť programov:
  1. Prispôsobenie sa zmene klímy
  2. Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie
  3. Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva
  4. Zelené inovácie v priemysle
  5. Domáce a rodovo podmienené násilie
  6. Cezhraničná spolupráca
  7. Štipendijný program
  8. Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg
  9. Fond pre mimovládne organizácie
Prvých šesť programov spravuje Úrad vlády SR, ostatné majú buď medzinárodného správcu alebo tento správca ešte nebol ustanovený.

Táto stránka je oficiálnou stránkou finančných mechanizmov na Slovensku a prináša informácie o jednotlivých programoch, o možnostiach získania finančných prostriedkov ako aj o podporených projektoch. V archíve stránky je tiež možné nájsť informácie o predchádzajúcom programovom období 2004 – 2009.