Cezhraničná spolupráca

Cross Border Cooperation
10.08.2016 - Žijúca legenda horskej cyklistiky Filip Polc na podu...
Už zajtra, vo štvrtok 11.augusta 2016 sa v Užhorode na Ukrajine začne medzinárodné podujatieHerkoles – Herkules na kolesách, ktorého orga...

09.08.2016 - Program cyklopodujatia "Herkoles – Herkules na koles...
Zakarpatie na Ukrajine a Východné Slovensko sú regióny, v ktorých sa výrazne prelína západoeurópska kultúra s východnou, tzv. byzantskou ...

05.08.2016 - Cyklopodujatím Herkoles – Herkules na kolesách sa v ...
Deti a mladí ľudia z Ukrajiny, Nórska a Slovenska, ich učitelia, hostia a oficiálni predstavitelia  troch krajín už na budúci týždeň n...

31.05.2016 - Možnosť uchádzať sa o podporu realizácie bilaterálny...
Úrad vlády SR pre granty EHP a Nórska otvoril už dňa 14.7.2015 možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraný...

13.05.2016 - Projekt Prírodné a kultúrne pamiatky pomedzia Sloven...
Už čoskoro sa verejnosť zoznámi s modernými inovatívnymi metódami vzdelávania študentov a učiteľov na základných, stredných i vysokých šk...Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie. Príspevok pre Slovenskú republiku v rokoch 2009-2014 je viac ako 80 mil. eur a rozdeľuje sa medzi deväť programov:
  1. Prispôsobenie sa zmene klímy
  2. Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie
  3. Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva
  4. Zelené inovácie v priemysle
  5. Domáce a rodovo podmienené násilie
  6. Cezhraničná spolupráca
  7. Štipendijný program
  8. Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg
  9. Fond pre mimovládne organizácie
Prvých šesť programov spravuje Úrad vlády SR, ostatné majú buď medzinárodného správcu alebo tento správca ešte nebol ustanovený.

Táto stránka je oficiálnou stránkou finančných mechanizmov na Slovensku a prináša informácie o jednotlivých programoch, o možnostiach získania finančných prostriedkov ako aj o podporených projektoch. V archíve stránky je tiež možné nájsť informácie o predchádzajúcom programovom období 2004 – 2009.
6945