NACHÁDZATE SA NA ARCHÍVNEJ STRÁNKE,
AKTUÁLNE INFORMÁCIE NÁJDETE NA NOVEJ STRÁNKE

Aktuality programového obdobia 2004-2009

09.01.2012 - Článok v časopise EUROKOMPAS v čísle 4/2011 ročník VIII: Nové programové obdo...
Článok v časopise EUROKOMPAS v čísle 4/2011 ročník VIII: Nové programové obdobie grantov EHP a Nórska je tu!
15.12.2011 - Výstava Granty EHP a Nórska cez objektív fotoaparátov na Úrade vlády SR potvr...
Výstavu fotografií  úspešných projektov, ktoré sa zrealizovali na Slovensku vďaka príspevkom Nórska, Lichtenštajnska a Islandu v rokoch 2004-2009, otvorila veľvyslankyň...
Prezrieť fotogalériu Prezrieť fotogalériu
23.11.2011 - Pracovná návšteva zástupcov štátnej správy z Macedónska na Slovensku
Dňa 18. 11. 2011 privítal Národný kontaktný bod zástupcov štátnej správy z Macedónska. Predmetom stretnutia bola výmena skúsenosti v oblasti monitorovania a evaluácie pomoci....
Prezrieť fotogalériu Prezrieť fotogalériu
29.09.2011 - Pracovná návšteva zástupcov rumunských inštitúcií na Slovensku
V termíne od 26. do 29. septembra 2011 sa uskutočnila pracovná návšteva zástupcov viacerých rumunských inštitúcií, ktorej hlavným cieľom bolo získanie poznatkov a skúseností ...
Prezrieť fotogalériu Prezrieť fotogalériu
24.08.2011 - Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Evaluácia programového obdobi...
Úrad vlády Slovenskej republiky dňa 23.08.2011 vyhlásil výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Evaluácia programového obdobia 2004-2009 Finančného mechanizmu EHP a Nór...
27.06.2011 - Tlačová správa (PDF - 208 kB)
Tlačová správa ku Konferencii k ukončeniu prvého programového obdobia Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu (2004-2009) v Bratislave dňa 27. - 28. júna 2011...
10.06.2011 - Záverečná konferencia - 2.deň - k ukončeniu prvého programového obdobia Finan...
Od roku 2004 bolo na Slovensku podporených 7 blokových grantov a vyše 200 podprojektov z príspevkov Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. 2. deň záverečnej konferencie k uk...
Prezrieť fotogalériu Prezrieť fotogalériu
08.06.2011 - Záverečná konferencia - 1.deň - k ukončeniu prvého programového obdobia Finan...
Príspevky Nórska, Lichtenštajnska a Islandu podporili na Slovensku od roku 2004 takmer 100 individuálnych projektov. Končí sa prvé programové obdobie uvedených finanč...
Prezrieť fotogalériu Prezrieť fotogalériu
03.05.2011 - Záverečná konferencia FM EHP a NFM v Banskej Bystrici venovaná projektom prio...
Príspevky Nórska, Lichtenštajnska a Islandu od roku 2004 podporili na Slovensku takmer 100 rôznorodých projektov. Záverečná konferencia v Banskej Bystrici sa bude venovať...
Prezrieť fotogalériu Prezrieť fotogalériu
3912

Informačný spravodaj
Informačný spravodaj 2/2011 - mimoriadne vydanie
Stiahnúť PDF - 3.65 MB